Vad är problemet?
Populär

Vad är problemet?

Om effektiv styrning av offentlig sektor

Lars Stigendal , Siv Liedholm

Ekonomi & ledarskap

Mjukband

364 sidor

ISBN-13: 9789177853657

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 13.08.2018

Språk: Svenska

Färg: Ja

Betyg::
0%
298,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Vad är det faktiska problemet med dagens styrning av offentlig sektor och hur blev det så här?
Lars Stigendal belyser på ett lättläst sätt den komplexa frågan om hur styrningen av offentlig sektor har utvecklats och varför. Boken lyfter fram betydelsen av sättet att tänka, våra tankemodeller som styr vårt agerande i relation till omgivningen och som därmed styr vilka resultat vi uppnår.

Budskapet är tydligt - för att undvika kostnader, öka förmågan att skapa värde i mötet mellan medborgarna och de offentliga verksamheterna samt för att få en arbetsmiljö som präglas av tillit till medarbetarna krävs ett nytt sätt att tänka. Bokens avslutande del ger vägledning om hur detta kan gå till i form av en modell för effektiv styrning och frågor att diskutera i den egna verksamheten.

"Den här boken vänder sig till alla som någon gång känt på osynliga hinder mot till synes intuitiva lösningar inom svensk offentlig sektor. Lasses mångåriga erfarenhet av att studera och förstå system tillsammans med hans pedagogiska skicklighet ger aha-upplevelser.

Vi bör sluta att tala om problemen i offentlig sektor som ett resultat av bristande resurser. Begränsningen sitter till stor del i vårt sätt att tänka. Boken sammanfattar en livsgärning inom förvaltningen och är väl värd att läsa för politiker, chefer och utvecklingsorienterade medarbetare."
Lars Stigendal

Lars Stigendal

Lars Stigendal har i det närmaste 40 års erfarenhet av anställningar i olika statliga myndigheter. Han har arbetat med allt från strategisk styrning, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete till HR- och utbildningsfrågor. Lars har bland annat varit anställd en längre period vid Riksskatteverket samt vid Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) och Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Han har också medverkat i olika projekt initierade av Regeringskansliet som rört styrning av statlig verksamhet.
De senaste 10 åren har Lars främst gett kurser och hållit föreläs-ningar om styrning och utveckling av offentlig sektor. Därutöver har han medverkat i en del utredningar och utvärderingar. Han driver till-sammans med Siv Liedholm en utbildningsverksamhet riktad till statliga myndigheter, kommuner och landsting via www.effektivstyrning.se.

Siv Liedholm

Siv Liedholm

Siv Liedholm verkar som konsult, utbildare och samtalsledare inom ledning och styrning av tjänsteverksamheter. Under de senaste åren har hon fokuserat på offentlig sektor, inte minst genom lärandeplattformen Effektiv styrning (www.effektivstyrning.se). Genom utgivningen av boken "Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig verksamhet" tar lärandeplattformen ytterligare ett steg i utvecklingen mot att vara en kraft för förändring av svensk offentlig förvaltning så att vi ökar vår förmåga att klara dagens och framtidens utmaningar.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite