Hjälp

Inloggning och registrering 

För att kunna köpa böcker och e-böcker i BoD Bokshop behöver du ett kundkonto. På sidan för inloggning och registrering kan du skapa ett nytt kundkonto.

Ditt lösenord måst anges enligt följande kriterier:

  • minst 8 / max 16 tecken
  • minst 1 stor bokstav
  • minst 1 liten bokstav
  • minst 1 siffra
  • minst 1 specialtecken

Du måste välja ett utav följande tecken:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Logga in med ett myBoD-användarnamn

Om du redan har en myBoD-inloggning kan du använda den för att logga in i bokshoppen. Om du inte har en myBoD-inloggning eller om du inte vill använda din myBoD-inloggning för att logga in i bokshoppen, kan du självklart registrera dig med ett nytt användarnamn. Om du loggar in med din myBoD-inloggning kommer du att se information som är kopplad till ditt myBoD-konto. Du kommer då att bli ombedd att bekräfta bokshoppens separata allmänna villkor för att kunna använda bokshoppen.

Glömt ditt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord till bokshoppen hänvisar vi dig till processen på sidan för inloggning och registrering.

Om du ändrar din myBoD-inloggningsinformation (e-postadress eller lösenord) i myBoD eller bokshoppen, gäller ändringarna automatiskt för båda områdena. Detta gäller emellertid inte ifall du genomför ändringar i dina kunduppgifter i någon av de två områdena.

Search engine powered by ElasticSuite