Två bullor mot Martin Luther

Två bullor mot Martin Luther

Exsurge Domine och Decet Romanum Pontificem

Påven Leo X , Erik Persson

Del 10: Svenska Katolska Akademiens Handlingar

Samhälle, politik & medier

Mjukband

84 sidor

ISBN-13: 9789176997499

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 18.12.2017

Språk: Svenska

Färg: Nej

Betyg::
0%
33,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Att Martin Luther inledde en ny epok i Västerlandets likaväl som kristendomens historia den 31 oktober 1517, då han enligt Melanchthon på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg uppspikade sina 95 teser mot avlaten, är något som mer eller mindre kommit att ingå i det allmänna medvetandet. Att han härigenom skapade en skickelsediger splittring i kristenheten och blev fader till en utveckling som utmynnat i den sekularism, relativism, subjektivism och nihilism som idag håller vår kultur i ett järngrepp är det kanske inte lika många som tänker på.

Hade Luther kunnat hejdas och denna utveckling ha kvävts i sin linda? En som försökte och också kanske skulle ha kunnat lyckas i detta värv, om inte döden så snart bortryckt honom, var påven Leo X, som i sina två bullor mot Luther, varningsbullan "Exsurge Domine" (1520) och bannbullan "Decet Romanum Pontificem" (1521), vilka här för första gången översatts till svenska språket, bl.a. identifierar 41 fel i Luthers läror och så här kärnfullt klargör varför dessa fel står i strid mot Kristi och Kyrkans eviga lära och visdom: "Ty ur dessa samma fel...följer uppenbart att samma Kyrka, som styrs av den Helige Ande, felar eller alltid har felat."

I ett förord av översättaren Erik Persson diskuteras kortfattat bakgrunden till de bägge bullorna och den lutherska heresien liksom konsekvenserna av denna. I ett appendix återges den tridentinska trosbekännelsen, vari skiljelinjerna mellan katolsk lära och luthersk heresi tydligt klargörs.

Detta är den andra korrigerade och förbättrade upplagan av denna skrift.
Påven Leo X

Påven Leo X

Erik Persson

Erik Persson

Leo X (1475-1521) var son till Florens berömde furste Lorenzo de' Medici "il Magnifico" och påve 1513-1521. En lysande renässansfurste som sin fader var han bl.a. Rafaels mecenat, Peterskyrkans byggherre och en stor gynnare av sköna och lärda konster, musik, teater och poesi. Sin viktigaste teologiska insats gjorde han först under sina sista levnadsår som den påve som först hade att ta itu med Martin Luthers irrläror.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite