Träffsäkra investeringar i startups

Träffsäkra investeringar i startups

Stegvisa objekturval, Due Diligence, investeringsdesign

Lennart Ohlsson

Ekonomi & ledarskap

ePUB

863,3 KB

Vattenmärkning

ISBN-13: 9789163991264

Förlag: Rintec Consulting Ab

Utgivningsdatum: 06.11.2018

Språk: Svenska

Betyg::
0%
499,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Nyckeln till att välja ut attraktiva startups och sedan om ett antal år få en väl risk-kompenserad avkastning är att ha hög kvalitet i alla steg i den process som startar med objektgenerering och slutar med exit. Denna process kan liknas vid en lång kedja av länkar. Dess sämsta länk avgör slutlig avkastning. Denna bok handlar om kvalitet i de urvals-, analys- och finansieringssteg vars kvalitet avgör om skötsel- och exithantering alls kan ge bra resultat. De täcker de mest avkastningskritiska kedjelänkarna som efter objektfångst avgörs av förfiltrerings- och filtreringstegen och därefter av analys av affärscaset, s.k. due diligence och design av investeringscaset. I samtliga steg behövs framsynta experter. Balansen mellan expertens framsynthet och analysskicklighet behöver vila på en systematiserad ansats som är på sätt och vis obruten till sina kvaliteter.

Boken visar ett analytiskt ramverk för detta och involverar bedömningar av sannolikhet för s.k. avgränsade verkligheter som är typiska för återkommande högavkastande venturekapitalister. Boken visar hur de förstas stegens, tidseffektiva kedjelänkar kan organiseras så att de skapar förutsättningar för hög urvalsproduktivitet när det är dags för djup analys och skicklig finansiell design.

Boken är en vidareutveckling av de tankemodeller som introducerades i författarens Best Practice Venture Capital till praktiskt användbara tankemodeller som har testats ut i Stoafs (Stockholms Affärsänglars) andra fond parallellt med en omfattande utbildning och praktisering på affärsfall av Stoafs s.k. kompetenspartners. Omfattningen av lärandet återspeglas också i denna boks lista på specialiserade begrepp, varav en hel del bygger på Silicon Valleys språkbruk.
Lennart Ohlsson

Lennart Ohlsson

Lennart Ohlsson är docent emeritus från Uppsala Universitet. Han har som forskare varit verksam också vid KTH, Handelshögskolan, Industriens Utredningsinstitut (nu IFN), samt universitet och forskningsinstitut i Stanford, Wien och Canberra. Han har följt Silicon Valleys marknad för venture capital och dess typiska finansiärer i knappt femtio år samt varit verksam med rådgivning eller egna insatser i knappt tio svenska affärsängelbolag och marknadsplatser. Bland ett tjugotal böcker har tre tidigare också handlat om venture capital enligt bästa marknadspraxis. Med denna bok, Träffsäkra Investeringar i Startups osv. visar Ohlsson en praktisk, stegvis grundmetodik för träffsäkra, i meningen högavkastande startinvesteringar kan göras i Sverige och faktiskt har gjorts under fem års nyinvesteringsperiod i Stockholms Affärsänglars andra, ängeldrivna fond (www.stoaf.se). Dess halvtidsprestanda för cirka 2 års kapitalbindning visar på cirka 25 procent per år värdestegring. För en komplett 10-årsperiod pekar denna utveckling på att fonden kommer att påtagligt överstiga det avkastningsintervall amerikanska venturefonder har presterat långsiktigt (15 - 25 procent).

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite