Stavar den stores värld

Stavar den stores värld

Historien om hamn och handel vid Bandlundeviken

Dan Carlsson

Historia & biografier

Mjukband

160 sidor

ISBN-13: 9789180270793

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 25.05.2023

Språk: Svenska

Färg: Ja

Betyg::
0%
235,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Få områden på Gotland är så förknippade med en mix av tro och vetande som det vikingatida hamnområdet vid Bandlundeviken i Burs socken, på sydöstra Gotland. Här är platsen med många historier och sägner om Stavar den store, men också om Beowulf. Det är också en plats som till delar har undersökts arkeologiskt och som har omfattande spår av äldre tider väl synliga ovan mark. Med andra ord en intressant mix för att skapa en plats med en fascinerande historia. Den här boken tar sikte på att introducera besökaren i denna värld, både i sagovärlden och i spåren efter historien i landskapet. Den skall tjäna som en inspirationskälla till att själv skapa sig en bild av området och dess historia, men också som en liten guide till de specifika platser som är grunden till områdets historia och de verkliga eller diktade personer som förknippas med trakten.
Dan Carlsson

Dan Carlsson

Dan Carlsson, docent i kulturgeografi och utbildad vid Stockholms universitet, har bedrivit forskning om det gotländska kulturlandskapet under en stor del av sitt yrkesverksamma liv. Han har genomfört ett flertal mångåriga forskningsprojekt, inte minst frågan om vikingatidens hamn och handel , bebyggelseförändringarna under järnåldern och medeltiden och under de senaste fem åren, frågan om kustens nyttjande som mötesplats under perioden sen bronsålder - järnålder, publicerat i flera böcker och åtskilliga rapporter och artiklar, inte minst rörande de mångåriga arkeologiska undersökningarna av den vikingatida hamnen i Fröjel på västra Gotland.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite