Skolutveckling som gemensamt projekt

Skolutveckling som gemensamt projekt

Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling

Petter Wiklander, Karin Jardmo, Irena Hanzek, Christina Arvidsson, Anette Karlsson, Annika Svensson , Mikael Segolsson, Åsa Hirsh

Samhälls- och kulturvetenskap

Mjukband

216 sidor

ISBN-13: 9789177855682

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 05.02.2019

Språk: Svenska

Färg: Nej

Betyg::
0%
185,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Boken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.

Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever. Förändringarna har gjorts inom ramen för befintlig konferens- och forbildningstid och hela kollegiet har varit involverat.
Petter Wiklander

Petter Wiklander

Karin Jardmo

Karin Jardmo

Irena Hanzek

Irena Hanzek

Christina Arvidsson

Christina Arvidsson

Anette Karlsson

Anette Karlsson

Annika Svensson

Annika Svensson

Mikael Segolsson

Mikael Segolsson

Mikael Segolsson är Fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Mikael undervisar i kurser från grund- till forskarutbildningsnivå, på rektorsprogrammet samt i olika typer av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom utbildningssektorn. Huvudsaklig forskningsinriktning är inom områdena skolutveckling, undervisning och skolledarskap.

Åsa Hirsh

Åsa Hirsh

Åsa Hirsh är Fil. Dr i pedagogik och lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Åsas forskning är särskilt inriktad på frågor som rör pedagogisk bedömning, lärares formativa klassrumsarbete, professionsdriven skolutveckling, samt organisation och ledning av skolutvecklande processer. Åsa har under många år undervisat inom såväl lärarprogram som i högskolepedagogiska kurser, masterutbildningskurser och forskarutbildningskurser kring bedömning, skolutveckling, lärarprofession, ledarskap och vetenskaplig metod.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite