NOW No Open Wounds

NOW No Open Wounds

Med TankeFältTerapi läker du dina sår

Robert L Bray

Trend, hälsa & träning

ePUB

596,2 KB

Licenskryptering

ISBN-13: 9789174638998

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 18.04.2013

Språk: Svenska

Betyg::
0%
119,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

För att kunna läsa den här DRM-skyddade e-boken, måste du ha ett Adobe-ID och använda läsprogramvara som kan hantera Adobe DRM. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
NOW – No Open Wounds, med underrubriken Med TankeFältTerapi läker du dina sår, ger en grundläggande beskrivning av traumatiska stressreaktioner och hur man steg för steg läker sina traumatiska sår. I den här boken får man lära sig hur man med en effektiv och säker teknik, enkelt och utan läkemedel, kan eliminera starka, överväldigande känslor. Man får hjälp att, med en heltäckande strategi, hantera de starka känslor som har uppstått i samband med starka traumatiska livshändelser. Dr Bray´s bok guidar läsaren genom grunderna i TankeFältTerapi så att läsaren omedelbart kan få uppleva en lägre intensitet i sina svåra och jobbiga känslor. Genom NOW-metoden får man sedan hjälp att uppnå en fullständig läkning av de traumatiska såren. TFT och NOW-metoden kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt och boken ger därmed läsaren möjlighet att med kraft och empowerment själv ta en aktiv roll i sin läkningsprocess. Dr Robert Bray visar med tydliga beskrivningar, och på ett övertygande och pedagogiskt sätt, hur man steg-för-steg behandlar effekterna av traumatiska stressreaktioner och hur läkningsprocessen går till. Dessa instruktioner kompletteras med fallbeskrivningar som inkluderar både teoretisk och praktisk information.

Den här boken är ett praktiskt och heltäckande verktyg för traumabehandling och krishantering, både för specialister och för dem som söker effektiv behandling för sin egen psykiska hälsa. Alla som arbetar med krishantering, socialt arbete, psykisk hälsa och i stödgrupper kan lära sig viktiga tekniker från boken och tillämpa dessa omedelbara, framgångsrika och läkande strategier med livsavgörande resultat. Boken är en stor resurs i arbetet med att förbättra den psykiska hälsan!
Robert L Bray

Robert L Bray

Robert L. Bray - San Diego, USA, har över 35 års erfarenhet av socialt arbete inkluderande trauma- och krisbearbetning. När Dr Bray i boken beskriver sin NOW-modell och hur man använder TankeFältTerapi, så bidrar hans egna djupa och personliga erfarenheter från att arbeta med kris och trauma till att ge en god bild av hur läkningsprocessen efter en traumatisk stressreaktion framskrider. Förutom i arbetet på sin mottagning, där han möter klienter med varierande grad av stress- och traumarelaterade problem, har Dr Bray som volontär deltagit på många olika katastrofområden som t.ex. efter orkanen Katrina i New Orleans, 2005.

Så här skriver Dr Bray själv om sitt arbete och sin bok på websidan, rlbray.com: ”Välsignelsen i mitt arbete ligger i att varje möte med mina medmänniskor ger mig så mycket mer tillbaka. Varje gång jag möter en annan person, lär jag mig något om mig själv, hur vi kan hjälpa varandra och om den fantastiska mångfald av känslor och sinnesförnimmelser som finns i livet. Och varje relation fyller mig med hopp och kärlek. Med denna bok vill jag förmedla all denna kärlek till dig. I den finns allt du behöver veta om traumatiska stressreaktioner och hur du steg för steg når återhämtning och läkning.”

"Så kan man hjälpa sig själv att må bättre"

Västerås Tidning

juni 2013

Västeråsaren Ann-Margret Lövling har översatt boken No Open Wounds – Heal Traumatic Stress NOW, Complete Recovery with Thought Field Thearpy. Den är ursprungligen skriven av Robert L. Bray.
Boken ger en god vägledning i hur man med hjälp av bland annat TankeFältTerapi kan hjälpa sig själv att må bättre efter att ha upplevt olika traumatiska händelser samt vid annan psykisk ohälsa.
– Med tanke på den alltmer ökande psykiska ohälsan i samhället och då främst bland ungdomar, kan den här boken vara ett värdefullt hjälpmedel för de som mår dåligt psykiskt men också för vänner, anhöriga och för alla som arbetar med att hjälpa och stötta sina medmänniskor, säger hon.
Boken finns utgiven på Books on Demand, www.bod.se

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite