Kommer det att finnas tro?

Kommer det att finnas tro?

En ny vision för undervisning och växande tro

Thomas H. Groome

Andlighet & esoterism

Mjukband

380 sidor

ISBN-13: 9789174638400

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 13.10.2015

Språk: Svenska

Färg: Nej

Betyg::
0%
150,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Boktiteln utgår från Jesu dramatiska fråga "Kommer det att finnas tro på jorden när Människosonen kommer åter?" Är dagens sekularisering en bekräftelse på detta, frågar författaren. Det beror på oss, blir svaret. Om alla tar Jesu kallelse att sprida hans evangelium på allvar och gör det med honom som förebild finns det hopp. Inte främst för kyrkornas överlevnad utan för en mänskligare värld.
Thomas H. Groomes bok från 2011, Will There Be Faith? A New Vision for Education and Growing Desciples föreligger nu på svenska i översättning av Rune Larsson och med illustrationer av Carina Tornqvist.

Boken har tre delar.
I en kort inledning tecknas bilden av den kristen trons försvagade ställning.

Den andra delen berättar om Jesu sätt att undervisa och vad vi kan lära oss av honom. Det centrala ligger i hans sätt att möta människor. Hur han med hela sitt liv visar innebörden av det han berättar med ord. Livet och tron hör samman i en enhet.

Den tredje delen är praktiskt men också strategiskt inriktad. För det första behöver alla delta – varje enskild kristen, ung och gammal, familjen och församlingen. För det andra hör tro och liv samman. Tron och livet bildar en gemensam väv. Den kristna tron tar hela människan i anspråk, när tanken, hjärtat och händerna formas formas till kärlekens tjänst för den andre.

Konsekvensen av denna helhetssyn blir att lärande och undervisning är något som ständigt pågår genom allt vad vi säger och gör och är som enskilda, familj och kyrka/ församling. Allt samverkar och formar det budskap människor möter. Precis som det var med Jesus.

Därför uppmanas läsaren till en fördjupad och målinriktad medvetenhet om hur exempelvis kyrkan undervisar med hela sitt liv. Sådant som visar sig i en öppen och välkomnande gemenskap, i vittnesbörd, förkunnelse och liturgi, i diakoni tjänst och i den särskilda undervisningen. Allt i den anda av respekt och kärlek som kännetecknade Jesus.

Boken vänder sig till alla som vill låta sig utmanas av författarens på en gång enkla och radikala helhetssyn på kristen undervisning. Boken kan läsas av den enskilde men ännu hellre tillsammans med andra som underlag i för samtal. Ideella ledare, församlingspedagoger och kateketer, församlingsledare, präster och pastorer kan hämta inspiration och vägledning för både det praktiska arbetet men lika mycket till hjälp att forma visioner, mål och strategier i församlingen. Och varför inte använda sig av boken på kyrkornas nationella och regionala nivåer.

Jesu fråga i bokens titel "Kommer det att finnas tro på jorden?" lämnar ingen oberörd. Det allvarliga budskapet oroar men inger samtidigt hopp och inspiration.
Thomas H. Groome

Thomas H. Groome

Thomas H. Groome är professor i teologi och religionspedagogik vid Boston College School of Theology and Ministry. Han har tidigare publicerat en rad böcker, bl a Christian Religious Education (1981), Sharing Faith. A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral Ministry (1991), Education for Life (1998) – i svensk översättning: Inför resan genom livet (andra uppl. 2007).

Ett urval artiklar har tidigare publicerats av Religionspedagogiskt idéforum, The Way of Shared Praxis (1999); artiklarna återges på engelska men har liksom boken som helhet försetts med svensk introduktion.

Groome är katolik och samtidigt välkänd medarbetare i ekumeniska sammanhang. Han har anlitats som föreläsare och inspiratör på många håll i världen. Sverige har han besökt vid flera tillfällen.

 Religionspedagogiskt idéforum

Religionspedagogiskt idéforum

Religionspedagogiskt idéforum (RPI) går tillbaka till förra delen av 1950-talet. Föreningens syfte är att främja religionspedagogisk och religionsdidaktisk undervisning, utbildning och forskning med inriktning på lärande och undervisning inom kyrka, skola och hem.

RPI består av ett 60-tal organisationer, bl a kyrkor, universitet och folkhögskolor som delar föreningens syfte.

Föreningen utövar sin verksamhet genom att
• anordna seminarier, hemsida, tidning;
• informera om aktuell forskning och litteratur;
• erbjuda mötesplatser för dem som anordnar utbildning och bedriver forskning;
• främja utveckling och förnyelse av religionsundervisning i kyrka, skola och hem med särskild inriktning på att skapa förståelse i en växande religiös mångfald;
• främja publicering och spridning av religionspedagogisk/-didaktisk litteratur;
• samverka och underlätta kontakter med andra nätverk, nationellt och internationellt.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite