Idé och verklighet

Idé och verklighet

Om tro trots allt

Rune G Svenson

Andlighet & esoterism

ePUB

492,3 KB

Vattenmärkning

ISBN-13: 9789177857792

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 26.06.2018

Språk: Svenska

Betyg::
0%
45,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Vart är Sverige på väg?
Är Sverige ett av västvärldens mest sekulariserade länder? Förmodligen ligger det en hel del i denna fråga, som har blivit ett vanligt förkommande påstående. Vad beror en sådan utveckling på? I denna bok försöker Rune G Svenson reda ut en del av orsakssammanhangen till att den ateistiska sekularismen blivit något av en statsreligion. Denna avser en avveckling av kristendomens inflytande i samhället. Kristen tro förpassas till den privata sfären. På så vis raserar man det kristna ursprunget i samhällets uppbyggnad och dess värdegrund. Angrepp kommer från många håll: ateistisk socialism, liberalism, kapitalism, utvecklandet av alternativ moral och etik, individualism, humanism, relativism, modernism m.m. Dessa ”ismer” är idéer och tankar inom subjektet (människan) själv. Kristen tro handlar om en utifrån kommande verklighet, som blir bestämmande för livsinriktningen. Antikristen framgång har tyvärr även möjliggjorts genom att vissa kristna själva kunnat ifrågasätta en del av den kristna trosgrunden.

Det måste understrykas, att en inte ringa orsak till det förhållande som uppstått i vårt samhälle står att finna på det filosofiska planet.
Ingemar Hedenius (med flera) har lyckats intala folket att kristendomens sanningsanspråk inte håller, vare sig trosmässigt eller vetenskapligt. En sådan förståelse har bitit sig fast i folkmedvetandet och åstadkommit att människor inte riktigt vågar visa sin kristna tro. Det har blivit alltför tyst. Man kan till och med känna skam. På något sätt har det blivit pinsamt för många att bekänna kristen tro. Någon faktisk religionsfrihet kan det alltså knappast längre vara fråga om.

Nu angriper Rune G Svenson ett av de fundament som den antikristna inställningen vilar på:
Ingemar Hedenius ateistiskt-filosofiska ståndpunkter som har sin upprinnelse redan i mitten av 1900-talet. Den insikten kan då infinna sig, att det faktiskt inte blir mycket kvar av denne filosofs idébygge, och därmed raseras också mycket annat av antikristet husbygge.

Alltså: Tro trots allt! Med frimodighet.

I del II av boken lyser så ljuset fram i form av en kort redogörelse för innehållet i den kristna trosläran, ”Glädjebudskapet”.
Rune G Svenson

Rune G Svenson

Rune G Svenson är kyrkoherde emeritus i Höör med tidigare tjänstgöring närmast i Åhus.
Hans roll har framför allt varit förkunnarens, men ett flertal publikationer, artiklar, betraktelser i dagspressen och debattinlägg har också kommit ur hans hand. Skriften ”Idé och verklighet. Om tro trots allt”, utgavs på detta förlag 2018.
När han nu skriver om ”Sju ljuvligheter oss givna av himlen”, är det för att framhålla den kristna trons positiva och hoppfulla livssyn.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite