Frågan är svaret

Frågan är svaret

Metakognitivt lärande genom frågestragier

JanErik Pederstorp

Vägledning och juridik

ePUB

1,9 MB

Vattenmärkning

ISBN-13: 9789180272216

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 08.06.2021

Språk: Svenska

Betyg::
0%
45,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Frågan är svaret
Metakognitivt lärande JanErik Pederstorp
Långsiktig kunskap uppstår hos eleven genom medvetna frågor och aktiva val! Avsikten är att eleverna skall bygga upp egna meningsfulla sammanhang på metanivå för att kunna uppfatta var de befinner sig i sin kunskap. När lärandet på så sätt förläggs till eleven blir det naturligt att formulera frågor för att rikta uppmärksamheten och samtidigt hålla kvar koncentrationen i ämnet. Elevernas reflektion gör det möjligt att skapa berättelser på metanivå där fakta får sin förankring i ett meningsfullt sammanhang. När studiegrupper (4 elever) planeras in i slutet av varje lektion får eleverna träna på att sammanfatta, redovisa och att lyssna på hur andra uppfattat lektionen.
Frågor och reflektion styr då hjärnans arbete genom att det tröga långtidsminnet aktiveras i ett samarbete med arbetsminnet som då på ett naturligt sätt blir avlastat. Läxor bearbetas med frågor för att uppnå en förförståelse inför lektioner som sedan bygger på att eleverna ställer frågor och reflekterar. Samtidigt skall eleverna få hjälp med en hälsoinriktad planering av läxor, motion, mat, sociala relationer och vila. Föräldrarna har ansvaret för studiemiljön i hemmet, lärarna ansvarar för arbetet i skolan. Det råder självklart telefonförbud på lektionerna därför att forskare förkastar multitasking. Den medvetne läraren tränar eleverna i frågestrategier, reflektion, GRIT, samarbete i studiegrupper och i att skaffa sig en förförståelse inför lektioner. Läxor är viktiga för att eleven skall lära sig att sätta in fakta i meningsfulla berättelser. Ett sådant arbete kräver en övertygelse om att långsiktiga kunskaper förutsätter egen reflektion och hårt arbete. Detta tränas genom GRIT - övningar i uthållighet.
Innehållet i kapitlen kommenteras under samtal mellan lärarna Sarah, Peter, JanErik och en viss Kiwi från Pedagogia. Här finns också ett åtgärdsprogram för det svenska skolsystemet som bygger på internationella framgångskoncept.
JanErik Pederstorp

JanErik Pederstorp

Information om författaren:
JanErik Pederstorp lärare och specialpedagog från år 3 t.o.m. gymnasiet.
Är det möjligt att känna sig inspirerad av sitt uppdrag under ett helt lärarliv? Absolut! För min del har det handlat om att vara lyhörd under samtal med elever, föräldrar och kollegor samtidigt som jag reflekterade över min yttre och inre motivation. Hur påverkade den mina val när jag lät mina intressen styra utformningen av undervisningen? Hur utvecklas elevernas lärprocess om vi praktiserar frågestrategier, självaktiverande strategier, intar ett kreativt förhållningssätt, börjar reflektera över egna meningsfulla sammanhang, arbetar med samtal i studiegrupp, satsar på sociala kontakter, bra mat och motion?
Dessa frågor ledde till ett ständigt utvecklingsarbete med elever, kollegor och föräldrar, där grupparbeten, skrivprojekt, teater, utvecklande samtal i studiegrupper var viktiga inslag. Under arbetets gång kom träning av GRIT att framstå som ett avgörande incitament för att utveckla kreativitet, uthållighet och koncentrationsförmåga.
Effekten av dessa förhållningssätt är förbluffande kraftfull, företeelser får tydligare roller i det nya sammanhanget. Jag vill beskriva frågestrategier som ett medel för att aktivt styra hjärnans arbete och medvetet rikta uppmärksamheten på att bygga upp egna meningsfulla sammanhang. I detta metaperspektiv upptäcker eleverna var de befinner sig och har lättare för att samtala om sin kunskap i en studiegrupp som avslutar varje lektion. Under samtal med jämnåriga blir den egna identiteten tydligare och lättare att påverka. Eleverna kan då utnyttja långtidsminnets kapacitet för att bygga upp en långsiktig bildningsresurs som ständigt uppdateras.
Mina tankar om pedagogik har jag fått stöd för hos elever, pedagoger/forskare, filosofer (Socrates, Kirkegaard) och hjärnforskare. Till sist, vi är inte är medvetna om vilka resurser som finns inom oss förrän vi under samtal med andra får sätta oss i centrum för lärprocessen.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite