Eftertanke och försmak

Eftertanke och försmak

Perspektiv på ett liv i tro

Larsåke W Persson

Andlighet & esoterism

Inbunden bok

412 sidor

ISBN-13: 9789179699635

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 12.11.2021

Språk: Svenska

Färg: Nej

Betyg::
0%
249,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
"Eftertanke och försmak" innehåller författarens tillbakablick på sitt femtioåriga yrkesliv som pastor, själavårdare, terapeut, lärare, föreläsare och författare, huvudsakligen i den svenska frikyrkligheten men också i hela den svenska kristenheten.
Han reflekterar i boken över sina egna erfarenheter från tjänsten i predikstol och samtalsrum, och över enskilda människors andliga utveckling och livsfrågor.
Boken innehåller också författarens försök till positionsbestämning av var han står idag i förhållande till de många förändringar som ägt rum i kyrkor och samfund under de senaste femtio åren. Lika mycket som sina övertygelser redovisar han egna frågor i relation till den kristna tron och hur den tar sig uttryck i kyrkornas praxis.
Den målgrupp han framför allt riktar sig till är troende och tänkande pensionärer, personer i hans egen generation som själva reflekterar över utveckling i den svenska kristenheten och särskilt i den svenska frikyrkligheten.
Boken kan vara av intresse också för en yngre generation som vill få veta mer om sina föräldrars erfarenheter och själva reflektera över sin egen kristna uppväxtmiljö.
Ännu en målgrupp är yngre pastorer som har i uppgift att vara andliga ledare för både yngre och äldre församlingsmedlemmar som ibland har svårt att känna igen sig i alla förändringar.

De frågor om liv och död, om privatreligiositet och församlingstillhörighet och existentiella frågor i allmänhet som författaren belyser är av intresse för läsare både innanför och utanför kyrkorna, personer som reflekterar över andliga frågor i allmänhet och sin egen erfarenheter av tro och kyrka i synnerhet.
Larsåke W Persson

Larsåke W Persson

Larsåke W Persson har i över femtio år varit verksam som förkunnare, författare, lärare och själavårdare. Han är pastor i Equmeniakyrkan (tidigare Svenska baptistsamfundet) och diplomerad S:t Lukasterapeut. Utöver några perioder som församlingspastor, i Uppsala, Västerås och Stockholm, har han under tjugo år varit lärare i praktisk teologi vid Örebro Missionsskola, Betelseminariet och Teologiska Högskolan, Stockholm, samt under många år kursledare vid S:t Lukas själavårdsutbildningar. Genom sina besök i församlingar och kyrkor över hela landet har han blivit känd för många som predikant och föreläsare. Parallellt med sina offentliga uppdrag har han varit verksam som själavårdare och terapeut.
 Larsåke W Persson har gett ut ett tiotal böcker, varav de mest uppmärksammade är "Sinnesrobönen" (1998), "Sanningar och gömställen" (2004) och "Hur hel kan man bli?" (2010). Sin livshistoria publicerade han år 2017 i den självbiografiska boken "Mina steg; 7 dagars vandring till Santiago de Compostela och 70 år som pilgrim på jorden".

Klarsynt samtal med frikyrkliga pensionärer

Sändaren, Anders Mellbourn.

januari 2022

"Larsåke W Persson är inte förutsägbar och värjer inte för det svåra och kontroversiella i sin nya minnesbok, när han samlar reflektioner utifrån ett långt liv i svensk frikyrklighet som både förkunnare, själavårdare och lärare.

HAN RESONERAR om tro och verklighet i Bibelns berättelser och hur överförbara och tillämpbara Bibelns berättelser egentligen är i dagens verklighet och för tro i vår tid. Han funderar över skillnader mellan vad som ”egentligen” hänt och står och vad som berättas ”enligt” den för avsnittet aktuella evangelisten eller profeten. Han vågar säga att han vad gäller bibel och tro är just troende, inte vetande. Han hänvisar till sitt liv med begreppet Gud mer än med Gud och utmanar med att problematisera ordentligt både det här med förbön och bibliskt motiverat klimatansvar".

Avslöjande analys av kristna trender

Dagen, Bo Wettéus.

december 2021

"Boken har som underrubrik Perspektiv på ett liv i tro och det är verkligen ett öppet och vidsträckt perspektiv som öppnas för läsaren där författaren öser ymnigt ur sina livs- och yrkeserfarenheter från barndomen till nutiden, positiva och negativa. Han analyserar och reflekterar över utvecklingen i samhället och kristenheten under femtio år. Analyserna av trender och tendenser är skarpa och avslöjande utan att vara hårda och dömande."

"Hela tiden är allt det författaren skriver präglat av en stark kärlek till Gud och Kristus, till Bibeln och församlingen och till människan med hennes ljusa och mörka sidor. Den själavårdande tonen genom hela boken är verkligen varm och läkande och gör den till en viktig följeslagare och samtalspartner i bearbetningen av det egna livet och egna erfarenheter."

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite