Det alienerade medvetandet

Det alienerade medvetandet

En studie av Descartes filosofi

Björn Wängberg , Didymos Bokförlag

Samhälls- och kulturvetenskap

Mjukband

176 sidor

ISBN-13: 9789198476712

Förlag: Didymos Bokförlag

Utgivningsdatum: 30.01.2019

Språk: Svenska

Färg: Ja

Betyg::
0%
180,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Med sin berömda utsaga "Jag tänker, alltså är jag" räknas René Descartes (1596--1650) som en av de viktigaste filosoferna. Descartes betonar vikten av att finna och vårda den egna tankeförmågan. Hans berömda kunskapsmetod leder till en självständighet i vårt intellektuella liv och en frigörelse från att vara kuvad under auktoriteter. Samtidigt innebär metoden en broms mot att vårt tänkande glider över i ett godtyckligt subjektivt tyckande. Descartes banbrytande kunskapsteoretiska reflexioner leder till att medvetandet ser sig instängt inom sina egna gränser utan möjlighet till en reell och omedelbar kontakt med omgivningen. Dessa tankar om medvetandets alienation från den omgivande verkligheten har i högsta grad influerat filosofer fram till våra dagar.

Målsättningen med denna bok är att presentera de väsentliga dragen hos Descartes filosofiska arbete: kunskapsmetoden, vårt omedelbara vetande om vår egen själ och dess tillstånd, relationen mellan kropp och själ, bevis för Guds existens och framläggandet av en rationalistisk kunskapsteori. I boken uppmärksammas de tre drömmar som Descartes genomlevde i november 1619 och ett tämligen stort utrymme ägnas åt den i författarens ögon viktigaste texten ur Descartes författarskap: Meditationes De Prima Philosophia (Betraktelser över den första filosofin).

Boken kan läsas utan specifika förkunskaper i filosofi.
Björn Wängberg

Björn Wängberg

Didymos Bokförlag

Didymos Bokförlag

Didymos Bokförlag är ett sätt för oss som är dess författare att komma ut med våra texter och förhoppningsvis kunna bidra på ett positivt sätt till läsarnas liv och tänkande. Vårt skrivande har central inriktning på filosofi, konst och andlighet. Dessa tre begrepp kan förstås som betonande olika men sammanhängande aspekter av den mänskliga tillvaron och tänkandet. Förlagets övergripande fokus tillåter en stor spännvidd av typer av texter. Vi stödjer endast en grundetik inkluderande alla människor, enligt allmänna humanistiska principer, såväl som djuren, växterna och hela Jorden i en allomfattande vördnad för livet. Uppstartsår för förlaget är 2018.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite