Bibliodrama som process

Bibliodrama som process

Leda och handleda

Andrea Brandhorst, Heinz-Hermann Brandhorst, Heinrich Fallner

Film, konst & kultur

ePUB

2,5 MB

Licenskryptering

ISBN-13: 9789174639933

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 11.11.2013

Språk: Svenska

Betyg::
0%
239,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

För att kunna läsa den här DRM-skyddade e-boken, måste du ha ett Adobe-ID och använda läsprogramvara som kan hantera Adobe DRM. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Bibliodrama är en inbjudan att undersöka en bibeltext med alla sinnen, med hela kroppen. Ett kreativt arbetssätt som aktualiserar Bibelns gamla berättelser in i nutiden både på individ- och samhällsnivå, i skärningspunkten mellan tradition och förnyelse. Arbetssättet är användbart för olika åldrar både i församlingsarbete, kyrklig utbildning och skola.
Med Bibliodrama som process presenteras för första gången på svenska en handbok för arbete med Bibliodrama. Denna handbok vänder sig till alla som arbetar med religions- och bibelpedagogik i olika sammanhang: församlingspedagoger, konfirmandmedarbetare, präster, pastorer, diakoner, lärare vid kyrkliga utbildningar och religionslärare i skolan.
Bibliodrama som process är en frukt av bibliodramarörelsens utveckling i Tyskland från 1970-talet och framåt. Boken ger en informativ och konkret inblick i Bibliodramats teori och praktik. Den innehåller en översikt över Bibliodramats estetiska och kroppsliga dimensioner, dess processorienterade arbetssätt, samt dess nära samband med exegetik och hermeneutik. Boken ger också många exempel på bibliodramats olika tillämpningar och utvecklingsområden.
Bibliodrama som process är därför ett utmärkt hjälpmedel för den som vill fördjupa sin kunskap i processorienterat religionspedagogiskt arbete.
Den tyska originalutgåvan Bibliodrama als Prozess publicerades 1994 och den svenska översättningen har gjorts utifrån den tredje reviderade utgåvan (2012).
Sedan 2005 erbjuder bokens utgivare; Utbildningscentrum Lidingö, en tvåårig deltidsutbildning "Grundkurs Bibliodrama" och nyligen har en vidareutbildning för Bibliodramaledare tagit form. Utbildningscentrum Lidingö kommer att uppgå i Bromma folkhögskola från hösten 2014. Välkommen!
Andrea Brandhorst

Andrea Brandhorst

Brandhorst, Andrea, f 1954, har studerat evangelisk teologi, stats- och socialvetenskap och pedagogik. 1979-2007 undervisning på gymnasium, sen 1991 deltid och sen 2007 på frilansbasis som docent inom vuxenutbildningen med tyngdpunkt på lärar- och prästutbildningen och som yogalärare (BDY, Berufsverband der Yogalehrenden).
Som lärare för bibliodramaledare GfB (Gesellschaft für Bibliodrama) har hon från 1991 lett bibliodramaworkshops och utbildningskurser, från 1993 lärare vid universitetet i Bielefeld. Sedan 2007 förestår hon tillsammans med sin man, Heinz-Hermann Brandhorst, seminariet ”Haus-Baumgarten” i Bielefeld med utbildningar i spiritualitet, interreligiös förståelse, vägledning och yoga.
Hon är verksam i grundutbildning och fortbildning i samtalsterapi med fokusering och NLP (Neurolingvistisk programmering), i olika arbetsformer för kropp och rörelse samt kroppsterapi och har många års erfarenhet av vägledning i meditation och spiritualitet.
Hon är för närvarande vice ordförande i GfB med ansvar för utbildningsfrågor. Ett flertal publikationer, särskilt om Bibliodrama i skolan och arbete med kroppen inom Bibliodrama.

Heinz-Hermann Brandhorst

Heinz-Hermann Brandhorst

Brandhorst, Heinz-Hermann, f 1949, studier i evangelisk teologi i Bethel och Göttingen (teol.dr), samt pedagogik och sociologi i Bielefeld och Göttingen (masterexamen med inriktning på socialvetenskap); från 1975 assistent för systematisk teologi och religionspedagaogik i Bielefeld, 1979 praktisk utbildning till präst, från 1981 vetenskaplig medarbetare för Nya testamentet vid den kyrkliga högskolan i Bethel, från 1983 pastor och teologisk lärare i utbildning och fortbildning av diakoner vid det westfaliska diakoniinstitutet Nazareth i Bielefeld/Bethel. Sen 2009 professor i diakonik vid Diakonihögskolan i Bielefeld/Bethel. Diverse publikationer inom historisk och praktisk teologi.
Han är verksam inom grundutbildning och fortbildning samt högre utbildning i samtalsterapi (GwG), vägledning i gestaltterapi och NLP utbildning inom NLP och utbildning av bibliodramaledare (GfB). Sedan 1984 medarbetare i Grundutbildning i Bibliodrama vid det westfaliska diakoniinstitutet Nazareth i Bielefeld/Bethel och sedan 1991 medarbetare som bibliodramaledare vid Westfaliska kyrkans pedagogiska institut i Villigst. En av grundarna av Gesellschaft für Bibliodrama. Gift med Andrea Brandhorst.

Heinrich Fallner

Heinrich Fallner

Fallner, Heinrich, f 1947, är diakon, suprahandledare (DGSv, Deutsche Gesellsschaft für Supervision), master-coach (DGFC, Deutsche Gesellschaft für Coaching), utbildare för blivande handledare, coaching, familjerådgivning och organisationsutveckling, lärare för bibliodramaledare (GfB), har i samarbete med Else Natalie Warns och H.-H. Brandhorst utvecklat Grundutbildning och Vidareutbildning i Bibliodrama.I sitt arbete som lärarutbildare och coach integrerar han element från Bibliodrama med spirituella arbetssätt.
Publikationer i urval: John/Fallner, Handlungsmodell Supervision, Mayen 1980/Hille 31993, Pohl/Fallner, Coaching mit System, 2001, Wiesbaden 132009.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite