Autistiskt manifest
Ny

Autistiskt manifest

Serena Hasselblad, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Elizabeth Bushby, Marlene Dahlberg, Anna Nygren, Hajo Seng, Jonas Wik, Linda Örulv

Natur- & humanvetenskap

Mjukband

154 sidor

ISBN-13: 9789198939200

Förlag: Aut Space Ekonomisk Förening

Utgivningsdatum: 07.06.2024

Språk: Svenska

Färg: Nej

Betyg::
0%
299,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Vad är det här för bok? En faktabok? En bok om jämlikhet och mänskliga rättigheter? En antologi med flera författares berättelser från livet?

Boken innehåller alla delar.

Traditionellt i en bok om autism låter en autism-professionell icke-autistisk forskare/författare autistiska människor komma till tals genom citat som forskaren valt ut. Därefter dissekeras dessa citat och utsätts för analys, ur ett neurotypiskt majoritets perspektiv.

Vi omkullkastar detta koncept. Vi är själva forskaren/författaren och vi talar om oss själva.

De autistiska utsagorna är då inte längre begränsade citat utan måste få växa ut till hela berättelser som står för sig själva. Som ger en tydlig bild, ur ett inifrånperspektiv. Dessa berättelser är ordnade i kapitel utifrån en process; att prata förbi varandra, existentiellt sökande, att vara tillsammans, att ge autistiskt stöd till autister och autistisk autismpedagogik.

Fakta vi tar upp kommer till stor del ur autistisk autismforskning. Framför allt tar vi upp den forskning som vi tycker är relevant och som också stämmer överens med autistisk levd erfarenhet.

Sista kapitlet i boken är ett manifest med krav på förändringar i samhället för att minska vårt påtvingade utanförskap och ta bort de begränsningar som drabbar oss dagligen på grund av misstro och missförstånd.

Boken Autistiskt Manifest är en hyllning till autismen. Vi vill dela med oss av vår fascination över de olika tänkanden som finns. Vi skriver för en autistisk publik, samtidigt som vi hoppas att ni som inte själva är autister också vill möta oss här.
Serena Hasselblad

Serena Hasselblad

Jag har en bakgrund som civilingenjör och teknologie doktor. Jag har också utbildat mig inom projektledning, pedagogik och coachning. Efter att ha insett att jag var autistisk har jag ägnat mig mycket åt att studera autism och att försöka hitta enkla och meningsfulla sätt att beskriva vad autism är och hur man balanserar sitt liv som autist. Jag tycker att autism är fascinerande; de starka sinnena och den starka närvarokänslan, de unika förmågorna och framför allt den ursprunglighet och autencitet som finns i autismen. Nu jobbar jag som verksamhetsledare på Autspace, som står bakom denna bok. Jag håller också utbildningar och föredrag inom autismområdet.

Hanna Bertilsdotter Rosqvist

Hanna Bertilsdotter Rosqvist

Jag är autismforskare och lärare på socionomprogrammet på Södertörns högskola. Jag bor i Stockholm. Jag är intresserad av neurodivergenta kroppar och vad en neurodivergent kropp kan göra (inte vad den är, hur den borde vara eller varför den är som den är). I det ryms ett intresse för både upplevelsen i sig (hur det känns), skapa ord för det som känns tillsammans med andra neurodivergenta som stämmer överens med känslan och sen leva med inte mot kroppen.

Elizabeth Bushby

Elizabeth Bushby

Jag arbetar idag som lärare i spanska och SO, och ger stöd till autistiska elever. Innan jag blev lärare arbetade jag som journalist med demokratifrågor i biståndsrörelsen. Förutom lärar- och journalistutbildning har jag en masterexamen i Mänskliga Rättigheter på Uppsala universitet. Jag har under många år arbetat som journalist, detta var innan jag emigrerade till Sverige år 2001. Känslan av att inte tillhöra följde mig upp till Skandinavien, från de första åren på skolan till fem år sedan när jag fick min diagnos. Numera är jag en mästare i att maskera och spela roller för att kunna överleva vardagen, utan att förlora mitt genuina jag. Efter flera vändor har jag landat i lärarrollen, där jag verkligen trivs. Dessutom är det en gåva för mig att kunna ge tillbaka det som jag har lärt mig under åren, till unga människor som också känner denna känsla av att inte höra till.

Marlene Dahlberg

Marlene Dahlberg

Jag har sedan jag varit barn intresserat mig för människors inre värld. För 20 år sedan började jag jobba med barn i behov av särskilt stöd och efter det utbildade jag mig till socialpedagog, med extrakurser inom autism, special- och socialpedagogik.
Mitt mål är att hela tiden finna nya utmaningar samt verka för att göra tillvaron begriplig för barnen och lära dem att uttrycka sig. Jag har vuxit i takt med olika moment i livet; barndomen och de utmanande tonåren, i yrkeslivet (förskola och skola), perioder av psykisk ohälsa, i relationer och nu senast i rollen som mamma.
Insikten hur min autism påverkar mig har vuxit långsamt, mycket med hjälp av mina autistiska vänner. Det autistiska rummet har bidragit till flera förståelser som jag inte kunnat nå på egen hand, det visar på hur viktigt det här projektet är.

Anna Nygren

Anna Nygren

Jag är författare och litteraturvetare och lärare i litterär gestaltning. Jag bor i Göteborg, tillsammans med min katt. Jag är intresserad av autistiskt språk, eller autistiska sätt att vara med/i språk, och förhålla sig till språk – både det destruktiva och det underbara i språket – och språkets möjligheter till lek, association och eufori. Annars är jag också intresserad av relationer till djur (och också hur dessa kan eller inte kan beskrivas med mänskligt språk).

Hajo Seng

Hajo Seng

Jag är matematiker och jobbar på Hamburgs universitetsbibliotek som teknisk projektledare. För 20 år sedan började jag engagera mig i olika autistiska självhjälpsgrupper. Jag är idag styrelseledamot i tyska autistföreningen Aspies och i tyska autism-föreningen Autismus Deutschland.
Jag är också rådgivare till den vetenskapliga organisationen autism spektrum (WGAS). Jag har under 15 år fokuserat främst på autistiska färdigheter och autism från ett autistiskt perspektiv. Sammanlagt har jag hållit ca 100 seminarier på dessa teman för autistiska deltagare. Erfarenheterna därifrån resulterade i ett doktorsarbete om autism inifrån, som jag färdigställde 2019. Jag leder nu ett projekt inom ett utbildningscenter med flera hundra autister som elever. Inom projekten lär sig autistiska deltagare mer om sin autism och sina särskilda förmågor.

Jonas Wik

Jonas Wik

Jag vill att varje autist ska ges möjlighet att upptäcka vad autism egentligen är. Genom att gästa habiliteringsgrupper och anordna studiecirklar för barn och vuxna med diagnoser, ser jag tveklöst hur svaret på mångas frustration är att skapa forum där autism får vara norm i rummet. Tack vare min tid på daglig verksamhet kunde jag börja föreläsa och hålla workshops för myndigheter, företag, skolor, domstolar och andra samhällsaktörer. Efter studier inom kognition, kommunikation och grupprelationer blev jag ombedd av universitetet att börja utbilda inom funktionsvariation. Bortom upplysningsarbete så är min huvudsyssla att stötta familjer och följa med människor till vård och beslutsfattare. Jag träffar regelbundet människor med diagnoser för att tillsammans bearbeta deras erfarenheter till pragmatisk verklighetskännedom. Få saker kittlar så bra i magen och hjärnan, som att se en människas bitterhet smälta när andra erbjuder uppriktig tillhörighet och välbehövlig humor.

Linda Örulv

Linda Örulv

Jag har varit verksam som forskare och universitetslärare på området social interaktion i ett par decennier. Jag har i det sammanhanget dragit in forskningsmedel under stor konkurrens och publicerat mig i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Paradoxalt nog är jag därmed expert inom ett område där jag samtidigt, i egenskap av att vara autist, enligt diagnoskriterierna har en kronisk kliniskt signifikant nedsättning. Det säger en del om hur komplext området är, och om hur normstyrda de diagnostiska redskapen är. Idag arbetar jag på en ideell förening för autister och deras anhöriga. Jag värderar min livskvalitet högt och tar hand om mig själv genom yoga, meditation och naturvistelser.
Personligt motto: normalitet är överskattat.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite