Att se och möta individuella behov

Att se och möta individuella behov

Introduktion till omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg

Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn Looi

Natur- & humanvetenskap

ePUB

1,3 MB

inget kopieringsskydd

ISBN-13: 9789175696560

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 08.03.2017

Språk: Svenska

Betyg::
0%
19,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Denna bok förklarar vad ett omvårdnadsperspektiv är och varför det är viktigt i psykiatrisk vård och omsorg. Med ett direkt språk, konkreta exempel och realistiska fallbeskrivningar tydliggörs hur abstrakta begrepp kan omsättas i praktiken. Boken vänder sig till sjuksköterskor i psykiatriska verksamheter och studenter på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet. Den är också relevant för andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa, och för studenter och elever i vård- och omsorgsutbildningar på alla nivåer Förhoppningen är att inspirera till reflektion och vidare läsning.

Innehållet motsvarar i stort det nätbaserade reflektionsunderlag med samma namn som finns fritt tillgängligt och används i utbildningar och kompetensutvecklande insatser. För teoretisk fördjupning, kritik och vidareutveckling av de tankegångar som introduceras hänvisas till författarnas respektive avhandlingar.
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson har arbetat som sjuksköterska i akut psykiatrisk vård och undervisat på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 2015 disputerade han med en avhandling om psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Han är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad.

Git-Marie Ejneborn Looi

Git-Marie Ejneborn Looi

Git-Marie Ejneborn Looi arbetade som skötare i olika psykiatriska verksamheter innan hon utbildade sig till sjuksköterska och började arbeta med omvårdnadsutveckling och undervisning på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Hon disputerade 2015 med en avhandling om alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Git-Marie är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite