Att förädla information till kunskap-

Att förädla information till kunskap-

ett lärande arbetssätt med IKT

Stefan Svedberg, Jörgen Lindh

Skola & inlärning

Mjukband

104 sidor

ISBN-13: 9789174633405

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 05.03.2012

Språk: Svenska

Färg: Ja

Betyg::
0%
175,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
I förslagen till ny läroplan och lärarutbildning betonas vikten av att informations- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nödvändig del av lärarutbildningen. Den moderna tekniken skall enligt dessa förslag användas som ett verktyg och då speciellt för aktiviteter som kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Prop. 2009/10:89).

All erfarenhet hittills visar, att digitala medier (IKT) kan utgöra ett stöd för utveckling och lärande. Speciellt gäller detta elevers samarbetsförmåga, kommunikations- förmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande. Mitt syfte med bifogad lärarhandledning är att stimulera en elevaktiv undervisning som gynnar ett undersökande och kritiskt granskande arbetssätt. Den skall ses som ett försök att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med IKT-användning.
Stefan Svedberg

Stefan Svedberg

Har tjänstgjort som mellan-, hög- och speciallärare i ca 30 år. I slutet av 1990-talet kom han att ägna sig åt frågan hur man lär med IKT. Forskningen inom detta område har bl.a. resulterat i boken "Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang" samt ett antal artiklar i tidskrifterna "Didaktisk Tidskrift" och "Human IT". År 2001 blev han klar med sin licentiatavhandling "Informationssökning med IT-stöd. Fyra delstudier i grundskolans årskurs 6". Under senare tid har han verkat för att sprida information om "ett lärande arbetssätt med IKT" till främst universitet och högskolor.

Jörgen Lindh

Jörgen Lindh

Är docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har forskat om datorer i utbildningen i drygt 30 år. Hans avhandling "Datorstödd undervisning i skolan - möjligheter och problem" publicerades 1993. I dag intresserar han sig främst för hur IKT används för att organisera undervisning på ett mer flexibelt sätt, både i frågan om tid och rum. Även hur olika verktyg, exempelvis datorspel används i undervisningen, tilldrar sig hans intresse.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite